dijous, 18 de setembre del 2008

Què és TRADITIC?

La Unió Europea dóna la oportunitat als centres d’educació primària i secundària, universitats, professorat i alumnat dels països que la formen de participar en diferents projectes per desenvolupar la idea d’una Europa Unida dins del marc de l’educació. El nom del projecte és SOCRATES. Aquest projecte possibilita des de l’intercanvi entre estudiants universitaris de la U.E. fins a l’associació d’escoles per realitzar un projecte junts.

Pel que fa a l’educació primària cal tres escoles que s’uneixin per realitzar diferents activitats educatives juntes durant un període de 2 anys per poder participar en un sub-programa d’aquest projecte, anomenat COMENIUS.

Per participar en aquest projecte ens hem ajuntat 3 escoles de 3 països europeus: Espanya, Finlàndia i Turquia. Treballarem sobre les tradicions de cada país. El professorat es trobarà 2 cops a l’any en qualsevol d’aquests països i prepararà activitats per a l’alumnat amb l’objectiu de que coneguin els altres països i tradicions. L’escola que coordinarà el projecte és el CEIP Daniel Mangrané (Catalunya), Espanya

Els principals objectius de “Tradicions i TIC” són:

  • Millorar els coneixements, cultura i tolerància cap a les tradicions, costums i llengües d’altres països.
  • Ajudar l’alumnat, famílies i professorat a conèixer i comprendre millor altres escoles, cultures, i la realitat humana i social d’Europa.
  • Descobrir l’estreta relació entre clima i costums
  • Donar a conèixer a la comunitat educativa els resultats del projecte mitjançant la web, en un bloc.